Lagen om Attraktion

attraktionVi lever i ett universum som är i konstant rörelse. Allting vibrerar till alla tider. Det fantastiska med detta är att vi kan lära oss att gå in i precis den vibration vi önskar.

När vi befinner oss i den vibration vi verkligen vill låter vi naturens lagar arbeta för oss och vi skapar därmed mer av det goda vi redan känner. Vi kan alltså lära oss att gå in i den frekvens vi önskar leva i. Genom att välja den frekvens vi vill leva i skapar vi våra liv. Om du upplever något som du inte önskar kan du alltså öva dig på att gå in i en annan vibration/frekvens.

När vi lär oss att kontrollera vår egen vibration attraherar vi samtidigt den samma vibrationen ifrån alla håll eftersom vårt universum baseras på resonans. Det betyder att om du har en ”dålig” dag så attraherar du mer av det hela. Du kan alltså lära dig att genom medvetenhet förflytta dig in i en högre frekvens och fokusera på det som stärker och glädjer dig och samtidigt attrahera mer av det du önskar istället.

Den här lagen arbetar för oss hela tiden, dygnet runt och i allt det vi gör. Genom att vi blir mer medvetna om den så kan vi lära oss att använda den i livets vardag. Söker vi tråkigheter – attraherar vi mer av dem. Söker vi det goda – attraherar vi mer av dem.

Det här är en grundläggande naturlig lag som vi aldrig kan studera tillräckligt men ju mer vi studerar den och förstår den desto mer kommer vi att kunna använda den i vår egen favör. Om du önskar dig något annat i ditt liv rekommenderar jag dig att studera denna lag ett par minuter varje dag. Det kommer att ge dig klarhet och insikter i hur kraftfull den är och vad den ger dig redan idag.