Lagen om orsak och verkan

humlaDet vi ger är det vi får. Det här är en av grundstenarna i vår natur. Inte alltid lika lätt att förstå men till trots för detta felar den aldrig. Ingen människa väljer medvetet att vara ledsen eller att känna sig besviken, misslyckad eller värdelös. Ingen människa väljer medvetet att vara utfattig eller sjuk.

Det som gör att vi känner oss ledsna, besvikna eller sjuka är en källa för lärdom. Det är vårt omedvetna som agerar ut något vi egentligen inte önskar. Gamla mönster som vi har en möjlighet att lära oss av.

En förståelse för det vi ger ut är det vi får tillbaka är ett fint sätt att ta ansvar för sina medvetna och omedvetna ageranden i livet. Det handlar inte om att bli medveten om allt vi gör utan istället att dra nytta av allt som gör att vi har det bra i livet.

Känslor är ingenting annat än vår medvetenhet om vibrationer. När vi mår bra befinner vi oss i en positiv vibration och när vi mår dåligt befinner vi oss i en låg vibration. När vi mår gott och har det bra är vi i en positiv frekvens/vibration. Våra känslor är därför en oerhört viktig vägledning för att vi ska kunna bli mer medvetna om vad vi befinner oss i för en vibration.

Vi kan alla välja glädjen för när vi väljer det som gör oss glada går vi automatiskt in i den högre frekvensen vi eftersträvar så ta dina känslor på allvar. Det du ger är det du får.